Nacistický projekt Wasserjungfer (v překladu Vážka)

25.01.2012 10:54

Ukrývání nacistických pokladů na území České Republiky

Němci vybírali místa pro ukrývaní ukradených cenností podle těchto kriterií:

- jaký je krajinný reliéf

- použití vodních ploch

- starodávné podzemní prostory

- vodní toky

- orientační body pozorovatelné ze vzduchu v daném terénu

 

 Místa u nás kde podle dostupných informací jsou uloženy poklady nacistického Německa

Severní Čechy: Děčín,Lovosice,Liberec,Frýdland

Jížní Čechy: Trpisty,Velhartice,Horšovský Týn

Severní Morava: Dívčí Hrady,Radůň,Dolní Životice

Jížní Morava: Valtice,Lednice,Znojmo,Vranov

 

                                              Severní Čechy

Šlo o zámky i jiné budovy v Děčíně,Žitnicích,Ploskovicích a hlavně v okolí České Lípy.

Projekt nazýván Vážka neboli Wasserjungfer se týká okolí České Lípy. 

 

Zámek Vartenberg ( Stráž pod Ralskem ) zde byli jednotky Waffen SS do 10.5.1945.

Duben 1945 ve sklepení hotelu Hubertus na náměstí ve Stráži pod Ralskem bylo uvězněno několik vězńů různých národností a to Moraváci,Rusové,16-17 Ukrajinců,20 Židů a 2 Francouzi.

 

Výpověď 1 Francouze jménem George Gerrard narozen 17.12.1923

Vykládal jsem vagóny s podezřelým nákladem na nádraží Brniště,které obsahovali úmělecká díla pocházejicí z Francie 

(obrazy,sochy,sbírky,dokumenty z francouzské revoluce a listiny podepsané králem Ludvíkem XVI).Tyto vagóny jsme vykládali 2 dny.

 

Z nádraží Brniště vyjela 1.kolona aut,která přijela do obce Zahrádky.

Podle svědectví jednoho občana pana Masopusta,těsně před koncem války v dubnu 1945,přijela od obce Zahrádky do nedaleké osady Ramschen (Ramš) kolona německých vojenských aut.Místní občané museli zapřáhnout koně s povozy a předat je němcům.Kočí měli přímí zákaz mluvit s muži v uniformách.Jednou tuto mlčenlivost Masopust porušil a zeptal se kam s povozy jezdí a ten mu odpověděl,že není voják,ale vězeň stejně jako většina ostatních.Povozy jedou asi 1 km po silnici a potom zatočí doprava okolo několika domků a přijedou na okraj lesa.Tam s aut vykládají na koňské povozy těžký náklad.Jedou s nimi asi 500 m lesem a pak je předávajím dalším vězňům.Vězeň Masopustovi řekl,že jim při jízdě lesem tam i zpátky vždy zavazují oči.

Je pravděpodobné,když se seznámíme s lokalitou v okolí osady Ramschen (Ramš) a přilehlém lese,že jako úkryt beden mohla být použita některá z hlubikých průrev mezi vysokými skalami a těch je v lese celá řada.Místo kde byli bedny uloženy bylo pravděpodobně srovnáno do původního stavu a povrch upraven jako rovinka pro budoucí lesní školku,o které se vězeň Masopustovi zmiňoval.

 

Z nádraží Brniště vyráží 2.kolona na zámek v Horní Libchavé

Tento zámek patřil od roku 1943 k hospodářství SS zvanému Malta.

Pravděpodobně sloužil jako skladiště nebo překladiště archívů,cenností,ktere byli odsud v dubnu 1945 odvezeny.To potvrzuje také svědectví místní obyvatelky,která si na pobyt jednotek SS dobře pamatuje. Jako mladá dívka chodila na zámek uklízet.Ze svědectví vyplynulo,že na konci války na zámku vládl velký shon. Skupiny jednotek SS kvapně nakládaly plné bedny na nákladní automobily.Odjezd kolony,jak by se někdo domníval k blízkým hranicím s Německem,ale do hor.

Jako nejpravděpodobnější cesta této kolony se jeví trasa:

Z Horní Libchavé do obce Horní Police a odtud směrem do revíru Novosedlo poblíž zaniklé obce Rabštajn neboli Havraní,kudy projíždí podle svědectví pamětníků s osady Podlesí dlouhá kolona německých obrněných transportérů a německých nákladních vozidel plně naložených bednami.V čele této kolony jel černý osobní automobil.Nezachovalo se žádné svědectví co tato kolona převážela a zda šlo o skutečný či fiktivní náklad.Jediné co dokazuje,že v Novosedleckém revíru vojáci skutečně operovali,byla opuštěná kolona vozidel,kterou tuto lidé po válce demontovali.Část vozidel,které si občané osady Podlesí všimli však v lese chyběla a to i černé osobní auto,které se po několika dnech nalezlo v jedné z nedalekých obcí a v něm byl zastřelen mladý muž v uniformě SS.

 

Z nádraží Brniště vyjíždí 3.kolona do obce Zahrádky nedaleko České Lípy

Tato kolona vezla pravděpodobně nejzáhadnější náklad do této obce odkud vedla její trasa nejspíš do nedaleké lokality zvané Peklo.Tato lokalita byla místními občany již v minulém století využívána o čem svědčí také řada artefaktů v terénu.

V dubnu 1945 postupovala německá kolona přímo do srdce Pekla,.které bylo v tu chvíli neprodyšně uzavřeno hlídkujicími vojáky Wehrmachtu.Ti 2 dny před příjezdem odsunuli místní obyvatele z osady Karba,která je v těsné blízkosti Pekla.Co probíhalo v uzavřeném prostoru se dnes pravděpodobně nejsme schopni dozvědět.Můžeme jen předpokládat jak ukládání zdánlivě malého,ale podle svědectví těžkého nákladu v této lokalitě probíhalo.Je zřejmé,že do Pekla nebyla uložena žádná umělecká díla,poněvadž vlhkost v tomto údolí by je zníčila,proto se lze domnívat,že do lokality Pekla byl vložen náklad skládajicí se z drahých kovů,které nepodléhají přírodním vlivům.Terén byl po sléze dobře zamaskován tak,aby úkryt nebyl prozrazen.Podle svědectví v dubnu 1945 jednotky SS je prokazatelně uložili.Peklo je skalní terén,kde protéká Robečský potok,který obklopuje bludiště rozeklaných skal.

Za 30-ti leté Prusko-Rakouské války sloužilo Peklo jako úkryt pro obyvatele okolních vsí před vojenskými oddíli.Roku 1881 ohrozila Peklo stavba železnice,která tudy měla procházet.V zájmu lokality bylo Peklo poprvé vyhlášeno chráněným územím již v roe 1895.Na nátlak vlastivědného spolku Excursion club,veřejnosti a majitele pozemků hraběte Kinského byl projekt přepracován.Roku 1898 překlenul údolí viadukt nad osadou Karbach.Trať byla otevřena 29.12.1898.

Při hledání možných důkazů o činnostech jednotek SS v dubnu 1945 bylo pro nás důležité seznámit se s celou lokalitou a zvláštmostmi,které nebyli vytvořeny přírodou v průběhu stale,ale prokazatelně činností člověka.Při hledání vodítek v terénu jsme vycházeli přesně podle instrukcí,které německé jednotky uplatňovali při ukrývání cenností.Bylo pro nás neskutečným překvapením,když jsme na jediné skále ze všech možných v celém areálu objevili body,které při podrobnějším pohledu z větší vzdálenosti vytvářejí souvislí obrazec.Jedna část těchto bodů se skládá z linie obdélníků vytesaných do skály poblíž se vyskytují kruhové body,které při celkovém pohledu působí jako by označovali Robečský potok.Mohlo by se zdát na první pohled,že jde o jistý žert nebo nějaký pozůstatek z dávné minulosti,ale jen do okamžiku než předmětnou skálu prohlédneme více vpravo.Čekal nás vyložený šok.Překvapilo nás,že některé skalní útvary měnili svůj vzhled podle toho,jak na ně dopadalo slunce.V jednom okamžiku,bylo to okolo 15 hodiny se najednou před námi objevil utvar,který nám asocioval pouze jen jedno jediné a to TOTENKOPF.Pokud v dubnu 1945 přemýšleli příslušníci jednotek SS nad tím,jak nejlépe označit místo od kterého je nutno hledat,nemohli zvolit lepší označení tohoto místa než byl jeden ze základních znaků jednotek SS.Nabízejí se zde možnosti jak při výkladu postupovat,a to ať vzít značky ze skalního útvaru a číst je pod různými úhly nebo položením do vodorovné polohy a číst je jako mapu.

 

Zde vidíte obrazce na skaláchách,které jsme viděli.

 

Pověřeni uskutečnění tohoto projektu byli:

Emil Klein Generál SS

Otto Skorzeny Obersturmbannführer SS

Hans Ulrich Rudel Oberst

Martin Bormann

Karl Hermann Frank Obergruppenf'ührer SS